FAQ


Hvad betyder svanemærket?

Svanemærket er et Nordisk miljømærke Svanemærket plastlegetøj er ikke tilsat ftalater, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det er ikke fremstillet af PVC og indeholder ikke parfume. Svanemærket tager også hensyn til miljøet under produktion og ved udvinding af råstoffer. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Svanemærket står for

  • Skrappe miljøkrav

  • Hensyn til sundhed

  • God kvalitet

  • Er der parfume i jeres legetøj?

  • Nej, dantoy anvender ingen parfumestoffer i vores legetøj.

  • Kan vores barn drikke og spise af jeres køkkenlegetøj?

  • Ja, dantoy anvender kun fødevarer-godkendte råvarer til vores køkkenserier.


Hvad betyder EN71?

EN71 er en europæisk standard, der specificerer krav til og prøvningsmetoder for legetøjsmekaniske/fysiske egenskaber og kemiske test. For eksempel migrationstest der med implementeringen af det nye EU-direktiv nu vil omfatte 17 metaller i stedet for de otte, der hidtil har været testet for.

Denne europæiske standard gælder for legetøj til børn, idet legetøj anses for at være ethvert produkt eller materiale, der - helt eller delvis - er udformet eller beregnet til, at børn under 14 år skal lege med det. Alt dantoys legetøj har været gennem denne test.


Hvorfor er varen CE-mærket?

Alt legetøj skal have et CE-mærke, som viser forbrugerne, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, som er fælles i hele EU.

CE-mærket er producentens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen. CE-mærket er fælles for det Europæiske Økonomiske Samarbejde og skal anbringes på udvalgte produktgrupper blandt andet legetøj, elektriske produkter og personligt beskyttelsesudstyr.


Kan jeres legetøj genanvendes?

Ja, de materialer vi anvender i vores produktion kan kværnes og anvendes igen adskillige gange.

Vi anbefaler at legetøjet afleveres på en genbrugsstation.

Vores legetøj produceres hovedsagelig af polyethylene PE og polypropylene PP.


Hvordan tænker I miljø og kvalitet ind i jeres produktion af legetøj?

Dantoy er ISO 9001 og 14001 certificeret.

Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 er et styringsværktøj som definerer processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj, der sikrer en ensartet kvalitet.

ISO 14001 er et miljøstyringssystem. ISO 14001 kræver, at virksomheder tager ansvar for at forhindre forurening af miljøet og påtager sig løbende miljøforbedringer.

dantoy anvender begge styringssystemer for at sikre vores høje kvalitet og miljøansvar.


Er der blødgører og PVC i jeres legetøj?

Nej, dantoy anvender ikke PVC i vores legetøj. Derudover er alt vores legetøj er uden phthalater (blødgører).


Er der bisphenol A i jeres legetøj, som der var i nogle sutteflasker?

Nej dantoy anvender ikke bisphenol A i vores legetøj. Legetøjet laves hovedsageligt af polyethylene PE og polypropylene PP.


Kan jeres varer vaskes i opvaskemaskinen?

Ja, men hvis der er etiketter på varen, vil vi anbefale håndvask, da plastetiketterne kan løsne sig og papiretiketterne smuldre.


Hvor kan man købe jeres legetøj?

Dantoys legetøj kan købes hos førende legetøjsforhandlere.


Bliver jeres legetøj produceret i Danmark?

Ja, vi har vores fabrik i Hobro, hvor vi producerer vores legetøj.


Er der stoffer fra kandidatlisten på mere end 0,1 vægt % i jeres legetøj? Og hvad er kandidatlisten?

Nej, legetøj fra dantoy indeholder ikke stoffer fra kandidatlisten i mere end 0,1 vægt %.

dantoy har en svanemærket produktion og i den forbindelse er vores råvarer undersøgt for forekomst af farlige stoffer.

Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer. Der er bl.a. tale om stoffer, der er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg eller er skadelige for forplantningen. Andre kemiske stoffer på listen er svært nedbrydelige og ophobes i levende væv. Kemiske stoffer, som anses som lige så problematiske som ovennævnte stoffer, f.eks. hormonforstyrrende stoffer, kan også komme på kandidatlisten.

Gemte produkter
Der er intet gemt i din samling endnu. Tilføj til din liste ved at trykke på hjertet.