FN's verdensmål

Alle FN’s 17 verdensmål involverer direkte eller indirekte vores udvikling, fremstilling og salg til kunder over hele jordkloden. Derfor er det naturligt for dantoy at arbejde med at implementere målene i virksomheden.

Alle verdensmål er lige vigtige. Derfor har vi gennemgået og forholdt os til dem.

Til en start har vi valgt at have fokus på udvalgte verdensmål. Det vil være en løbende proces for dantoy at arbejde indenfor alle de 17 verdensmål.

I dantoy har vi valgt, at vi vil leve op til kravene fra Miljømærkning Danmark. Det sikrer, at vi er en bæredygtig virksomhed med fokus på cirkulær økonomi. Herigennem lever dantoy op til flere af FN’s verdensmål.

dantoy er stolt af at være en bæredygtig virksomhed, men der vil altid være ting, der kan forbedres. Det gælder indenfor det sociale, miljøet og økonomien.

Vi vil i dantoy gennem kommunikation og samarbejde med andre parter dele vores resultater med jer.

Udvalgte verdensmål

  • Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

  • Adgang til uddannelse og at fremme alles muligheder for livslang læring

  • Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, blandt andet gennem ISO9001, ISO14001, svanemærkning

  • Samarbejde gennem partnerskaber, herunder Stena-Recycling, Teknologisk Institut, Dansk Industri

dantoys målsætninger

dantoy har et mål om, at 99 % af vores råvarer, masterbatches og tilsætningsstoffer skal være fremstillet uden brug af skadelige kemikalier og skal kunne bære svanemærket. Gennem samarbejde med Miljømærkning Danmark sikrer dantoy, at størsteparten af vores produkter tager højde for hele produktets livscyklus.

Herved tager vi i dantoy ansvar for vores råvarer, forbrug og produktion til stor gavn for sundhed og trivsel på arbejdspladser rundt om i verden, samt for de børn, der leger med svanemærket legetøj. Og til gavn for miljøet, både på landet og i havet.

Vi har et mål om, at vi i 2025 kan genanvende 90 % af vores plastspild internt i dantoy.

dantoy kværner og genanvender en stor del af virksomhedens plastspild i dag – primært som et mix – til ”sort” plast. Vi vil fortsat udvikle vores genanvendelse, så det vil have en større værdi at kunne genanvende plasten.

I dantoy vil vi fastholde vores medarbejdere og have mål om en høj anciennitet, blandt andet gennem tiltag for sundhed og trivsel for vores medarbejdere. Vi vil holde fokus på de fysiske arbejdsforhold, have en aktiv personaleforening samt tilbyde alle vores medarbejdere en sundhedsforsikring.

Fokus på dantoy

dantoy arbejder på at finde og anvende bæredygtige materialer.

Gennem udvikling blandt andet med anvendelse af ”nye” typer af råvarer som bioplast (fremstillet på basis af sukkerrør) og sikring af genbrug af alt vores plastspild, går dantoy forrest og sikrer bæredygtighed og en cirkulær økonomi.

Vi arbejder med at reducere vores fodaftryk i naturen. Et af vores tiltag er at reducere affaldsmængden betydeligt ved at genbruge vores plast og papemballage, men dette arbejde foregår også gennem samarbejdspartnere som Aage Vestergaard Larsen og Stena Recycling, der er med til at sikre, at størstedelen af dantoys affald går til genbrug.

Gemte produkter
Der er intet gemt i din samling endnu. Tilføj til din liste ved at trykke på hjertet.